Polska Parafia Gießen
Polska Parafia Gießen
Polska Parafia w Gießen
Polska Parafia w Gießen

Historia Parafii

Nowy okres duszpasterstwa w Giessen (od roku 1986)

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte dwudziestego wieku to okres nowej emigracji z Polski do Republiki Federalnej Niemiec. Najliczniejszą grupę emigracyjną stanowili wtedy tzw. Spätaussiedlerzy, którzy przybywali do Niemiec z powodów narodowościowych. Inna grupa to tzw. emigracja postsolidarnościowa, która przybywała do Niemiec z przyczyn politycznych, a także ekonomicznych. Osobną grupę – zwłaszcza od lat dziewięćdziesiątych – stanowią robotnicy polscy, którzy pracują w Niemczech na czasowych kontraktach. Pojawienie się licznej grupy ludzi, którzy używają na co dzień języka polskiego, postawiło nowe wezwania przed polskim duszpasterstwem.

 

    Formalnie opiekę duszpasterską nad Polakami w diecezji Moguncja (a więc i w Gießen) sprawował ks. Leśniak Franciszek – od 1 maja 1964 r. Duszpasterz Polaków w diecezji Moguncja. Po 1978 r. regularną pracę wśród Poloni w Moguncji rozpoczął ks. Stanisław Nowakowski, duszpasterz przy Armii Amerykańskiej w Kaiserslautern. Pod jego opieką znajdowało się również Gießen.

 

    Początkowo jednak nie planowano w Gießen wprowadzenia nabożeństw w języku polskim. 1 marca  1983 r. swoją pracę rozpoczął tu ks. Siegfried Strzedulla. Jego działalność miała na celu zintegrowanie wiernych pochodzących ze Śląska w miejscowe parafie niemieckie. Ks. Strzedulla włączał jednak do nabożeństw śląskie pieśni i dawał możliwość spowiedzi w języku polskim.

 

    W roku 1986 powstała Polska Misja Katolicka w Moguncji, której proboszczem został ks. Czesław Nowak. Gießen pozostawało wtedy pod jego opieką.

 

    W lipcu 1986 roku przybył do Gießen o. Piotr Skowronek SJ. Obok pracy w niemieckiej parafii św. Alberta, została mu powierzona troska o wiernych posługujących się językiem polskim. O. Skowronek rozpoczął regularne sprawowanie niedzielnych Mszy św. w tym języku. Początkowo odbywały się one w kościele Pohlheim-Watzenborn. Msze św. i spowiedź w języku polskim zaczęły przyciągać coraz więcej wiernych, i w krótkim czasie ten kościół okazał się za mały. Polskie Msze św. przeniesiono wtedy (październik 1988 r.) do kościoła Maria-Frieden w Heuchelheim. Gromadziło się na nich od 170 do 250 osób. Wierni przyjeżdżali z Gießen, Schotten, Hungen, Bad Salzhausen, Friedberg, Bad Nauheim, Wetzlar, Driedorf, Pohlheim, Grünberg, Romrod i innych miejscowości.

 

    O. Skowronek zaczął również udzielać chrztów i ślubów w języku polskim. Zawiązała się także grupa polskich ministrantów. Rozpoczęto katechizację dzieci, przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania oraz naukę języka polskiego.

 

Sakramentu bierzmowania udzielał dwukrotnie (1990 r. i 1995 r.) abp Szczepan Wesoły.

Sakramentu bierzmowania udzielał dwukrotnie (1990 r.  i 1995 r.) abp Szczepan Wesoły.   

 

Ośrodek Duszpasterski zorganizował także dwa wyjazdy na spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II w czasie jego pielgrzymek do Niemiec (1987 r. - Speyer i 1996 r. - Paderborn).

 

Ośrodek Duszpasterski zorganizował także dwa wyjazdy na spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II w czasie jego pielgrzymek do Niemiec (1987 r. - Speyer i 1996 r. - Paderborn).

Ośrodek Duszpasterski zorganizował także dwa wyjazdy na spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II w czasie jego pielgrzymek do Niemiec (1987 r. - Speyer i 1996 r. - Paderborn).  

 

1 lutego 1988 r. został utworzony samodzielny wikariat w dla północnych dekanatów diecezji Mainz, z siedziba w Offenbach. Do tego wikariatu przydzielono również Gießen. Duszpasterzem wikariatu w Offenbachu został ks. Ludwiczak Stanisław. 14 listopada 1991 r. wikariat w Offenbachu przekształcono Polską Misję Katolicką. Ks. Piotr Skowronek został wtedy oficjalnie mianowany vicarius parochialis dla Polaków przy PMK w Offenbach. Jako teren jego działalności określono dekanaty Gießen i Alsfeld. Od 1992 r. Msze św. w języku polskim zaczęto odprawiać w kościele św. Alberta w Gießen, który może pomieścić 300-400 przybywających na nie wiernych. W tym czasie również rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. w dwóch punktach dojazdowych: Alsfeld i Hungen. W 1993 r. gościł w Gießen premier Tadeusz Mazowiecki, który otrzymał tytuł doktora honoriscausa miejscowego uniwersytetu. Premier uczestniczył we Mszy św. i wygłosił do zgromadzonych Polaków przemówienie.

 

   1 lutego 1988 r. został utworzony samodzielny wikariat w dla północnych dekanatów diecezji Mainz, z siedziba w Offenbach. Do tego wikariatu przydzielono również Gießen. Duszpasterzem wikariatu w Offenbachu został ks. Ludwiczak Stanisław. 14 listopada 1991 r. wikariat w Offenbachu przekształcono  Polską Misję Katolicką. Ks. Piotr Skowronek został wtedy oficjalnie mianowany vicarius parochialis dla Polaków przy PMK w Offenbach. Jako teren jego działalności określono dekanaty Gießen i Alsfeld.

 

    Od 1992 r. Msze św. w języku polskim zaczęto odprawiać w kościele św. Alberta w Gießen, który może pomieścić 300-400 przybywających na nie wiernych. W tym czasie również rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. w dwóch punktach dojazdowych: Alsfeld i Hungen.

 

    W 1993 r. gościł w Gießen premier Tadeusz Mazowiecki, który otrzymał tytuł doktora honoriscausa miejscowego uniwersytetu. Premier uczestniczył we Mszy św. i wygłosił do zgromadzonych Polaków przemówienie.

 

 

 Ośrodek Duszpasterski w Gießen utrzymywał żywy kontakt z Carlsbergiem. Ministranci wyjeżdżali tam na spotkania służb liturgicznych, a w Gießen w latach 1994-1999 działał - przy wsparciu ks. Jacka Hermy z Marianum -  Krąg Rodzin. Goszczono również w Gießen księży misjonarzy. Szczególnym wsparciem otoczono księdza Zdzisława Zająca, który pracuje na Ukrainie.

 

    W styczniu 1996 r. o. Skowronek opuścił placówkę w Gießen, a jego miejsce – od 1 lutego 1996 r. -  zajął ks. Andrzej Kocoń. Podobnie jak jego poprzednik, był on - w ramach duszpasterstwa polskojęzycznego - wikariuszem Polskiej Misji Katolickiej w Offenbachu, a jako teren jego działalności wyznaczono dekanaty Gießen i Alsfeld. Oprócz odprawiania Mszy św. i sprawowania innych sakramentów w języku polskim, ks. Andrzej zaangażował się bardzo w duszpasterstwo chorych. Często udzielał sakramentu namaszczenia chorych, zanosił Komunię św., odwiedzał chorych w domach, szpitalach i domach starców. Swoją duszpasterską opieką objął ks. Andrzej także polskojęzycznych więźniów z więzienia w Gießen. Jednocześnie ks. Kocoń aktywnie pracował w duszpasterstwie niemieckim. 

 

    Działalność księdza Andrzeja przerwała niespodziewana śmierć – 09.01.2005 r. Trzy dni później (12.01.2005 r.) w kościele św. Alberta w Gießen została odprawiona Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył ks. bp Werner Guballa, biskup pomocniczy diecezji Mainz. Polska wspólnota pożegnała swojego duszpasterza. Ks. Andrzej Kocoń został pochowany na cmentarzu w Ambergu.

 

 

 

 

01.03.2005 R.Vic. Par. W parafii św. Alberta w Gießen został mianowany Ks. Bogusław Banach 

 Jemu też została powierzona troska duszpasterska o polskojęzycznych wiernych z Gießen i okolic.

Poradnictwo Rodzinne

Bóg stworzył małżeǹstwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, oraz jako związek nierozerwalny.

 

...czytaj dalej

Poradnia dla seniorów

BeKo jest centralnym punktem udzielającym porad dla seniorów z miasta i powiatu Gießen.

 

...czytaj dalej

Kontakt w języku polskim

Druckversion | Sitemap
© Polska Parafia Gießen 2024